Malerier / TEMA: Staffage
 
Tema: H.C.Andersen: En Historie fra Klitterne
 
Eventyret er baseret på dagbogsnotater, ikke mindst naturindtryk, fra Nordjyllandsrejsen, som digteren foretog i 1859. I flere brevvekslinger hen over sommeren skriver B.S.Ingemann blandt andet til H.C.Andersen:
 
"Forfrisk Dem nu ret på Indenlandsreisen og bring smukke
Lyngblomster.....og Vesterhavsperler med Dem tilbage." 
 
"Hvad der skal give det rige Forraad af Staffage poetisk Hold
og Virkelighed i Aandens Rige tager nok Skikkelse i Dem....."
STAFFAGE er gennemgående titel på malerierne. Jeg har arbejdet ud fra citater hentet fra eventyret, hvor H.C.Andersen nøje beskriver sine indtryk af heden, havet, klitterne med de planter og farver, som han oplever på  rejsen.
 
"Klittag og Marehalmens blaagrønne skarpe Straa
gav nogen Farvevexel mod det hvide Sand."
"Udstrakt og stor laae Heden, men som et helt kosteligt Tæppe;
Lyngen stod i Blomster, de cypresgrønne Enebærbuske og friske
Egeskud kom som Bouquetter frem i Hedens Lyng."
 
"Sandflugten har dækket de mægtige Hvælvinger.
Klittjørne og vilde Roser voxe hen over Kirken....."
 
 
- retur til Arkiv
 
- retur til menu Malerier
 
Birthe Markmann | Aalborg SV  | Tlf.: 24437462